Bhaihalchhani Nepali Movie

0
43

Bhaihalchhani Nepali Movie
Movie : Bhai Halcha Ni
Starring : Suman Singh, Sonia KC, Garima Pant, Bishal Pokharel, Sunil Thapa etc.
Music : Yadav / Govind
Lyrics : Lok Raj Adhikari
Choreographer : Dinesh Adhikari
Cinematographer : Hari Humagain
Editor : Milan Shrestha
Action director : Roshan Shrestha
Producers : Dinesh Adhikari, R. K. Pandey
Writer/Director : MS Agaraj
Bhaihalchhani Nepali Movie.